Istoricul Liceului Tehnologic Auto Campulung

Liceul Tehnologic Auto Câmpulung -Scurt istoric- Istoria Liceului Tehnologic Auto Câmpulung a fost strâns legată de activitatea economică ce se desfăsura în această zonă. Sectorul minier a fost prezent multi ani in orasul Câmpulung si reprezenta o forta de munca, in ciuda faptului ca nu exista suficient personal calificat pentru acest domeniu. Astfel, s-a hotarât infiintarea unei unitati scolare care sa pregateasca forta de munca pentru acest sector, in special pentru meseriile de minier, electrician, lacatus, dulgher de mina.. In anul 1948 s-a decis înfiintarea primei unităti de invatamânt cu profil minier din zona: scoala Medie Tehnica de Carbune. Primul sediu central al acestei unitati scolare a fost stabilit in cladirea din strada Negru Voda, nr.131 (cladire demolata, ulterior). Prima promotie a scolii Medii Tehnice de Carbune a fost in anul 1952, când au absolvit 3 clase, cu profil minier. De retinut este faptul ca aceasta unitate scolara a fost prima din Câmpulung Muscel care a pregatit tehnicieni pentru industria miniera. Dupa desfiintarea acestei scoli, in anul 1955, se infiinteaza Grupul scolar Minier, care pastreaza sediul scolii Medii Tehnice de Carbune pentru doar câtiva ani. Dupa patru ani, in urma unui ordin dat de Ministerul Industriei Grele, Grupul scolar Minier s-a unit cu scoala Profesionala de Ucenici IMS (Intreprinderea Carbonifera de Stat). Ulterior, aceasta fuziune se destrama, Grupul scolar Minier mutându-si sediul la Pescareasa (str. soseaua Nationala, nr.108), acesta pastrându-se pâna in zilele noastre. De-a lungul anilor, Grupul scolar Minier a format si instruit sute de elevi, calificându-i pentru meserii ca: minier, dulgher de mina, electrician de mina, mecanic de mina, mecanic motoare cu combustie interna, tinichigiu auto, electromecanic, electrician auto, electronist s.a.. Baza materiala a liceului s-a dezvoltat permanent, s-a construit un internat, numarul elevilor a crescut, in speta si al profesorilor si al maistrilor. In ciuda faptului ca liceul progresa, numele acestuia nu a ramas intact, schimbându-se de mai multe ori: Liceul Industrial nr. 2, Grupul scolar Industrial Minier (denumirea era justificata de prezenta mai multor forme de invatamânt: liceu, scoala profesionala, scoala de maistri, majoritatea in domeniul minier). Din cauza declinului industriei miniere din orasul Câmpulung, solicitarile de forta de munca in acest sector, minier, erau tot mai scazute, astfel ca, incepând cu 1 septembrie 2002, scoala va primi un nou nume: Grupul scolar Tehnologic – Câmpulung-Muscel. Clasele cu profil minier sunt lichidate, aparând noi profiluri din domeniul auto, administrativ, resurse naturale s.a.. Ultimii absolventi cu specialitatea în domeniul minier au fost în anul 2004. Trei ani mai târziu, în anul 2007, scoala Profesională Auto din Valea Mare s-a reorganizat în cadrul Grupului scolar Tehnologic. Datorită preponderentei numărului de clase cu profil auto, Grupul scolar s-a ,,transformat’’ în Liceul Tehnlogic Auto Câmpulung, începând cu anul 2012, păstrându-si denumirea până în prezent. Liceul Tehnologic Auto Câmpulung functionează sub deviza motto-ului: „Educatia înseamnă putere, stiinta reprezintă libertate!” Viziunea conducerii Liceului Tehnologic Auto Câmpulung este de a pregăti elevi care să se adapteze provocărilor de pe piata fortei de muncă, să se integreze si să aibă competentele necesare obtinerii unui loc de muncă în conditiile unui progres tehnic din ce în ce mai rapid, a unei concurente si a unor cerinte din ce în ce mai mari. Variantele educationale si de formare profesională realizate în prezent si propuse pentru perioada următorilor ani, consolidează pozitia Liceul Tehnologic Auto pe piata educatională, devenind un important centru de dezvoltare al învătământului din zona Muscel. Paleta de profiluri si specializări răspunde cu promptitudine si competentă provocărilor mediului economic, dinamicii pietei muncii, scoala noastră venind în întâmpinarea nevoilor comunitătii, a dorintelor elevilor si familiilor acestora. Ca scoala să functioneze la parametri normali si să progreseze, a avut nevoie de un manager, astfel, de-a lungul anilor, printre cei care au pus umărul ca scoala să se dezvolte, enumerăm: Stoica Ion (1950-1956), Meculescu I. (1956-1958), Morcas Eugen (1958-1966), Ivancu Constantin (1967-1986), Popa Ion (1986-1990), Postoacă N. (1990-2005), Anastasie Stelian (2005-2012), Dumitrache Alexandru (2012-2013), Samoilă Eleonor (2013-2014), Anastasie Stelian (2014 - prezent). Procesul de modernizare si adaptare la noile cerinte educationale continuă si în prezent, întregul corp profesoral fiind preocupat de obtinerea unor performante scolare înalte, integrarea absolventilor în piata muncii si continuarea perfectionării. In acest sens, unitatea scolară a derulat, si deruleză, diferite proiecte finantate din surse externe si proprii, cum ar fi: Radio scolar Pro Campus, Parcul tineretului, Atelier de tâmplărie, In sigurantă la volan, ROSE. Astfel, după 70 de ani de la înfiintarea scolii Medii Tehnice de Carbune, iată că Liceul Tehnologic Auto Câmpulung (ultima denumire a scolii) a reusit, cu stoicism, să tină pasul cu ,,nouă toate’’.

Misiunea Liceului Tehnologic Auto Campulung

Misiunea Liceului Tehnologic Auto Câmpulung este de a oferi tinerilor din partea de sud a orasului Câmpulung si zonele învecinate un învătământ de calitate, să formeze elevilor spirit de echipă, să sprijine dezvoltarea carierei, contribuind astfel la dezvoltarea comunitătii si la ocuparea fortei de muncă . În acest sens: - vom asigura în unitatea noastră de învătământ un climat de muncă bazat pe responsabilitate si respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să îsi valorifice la maxim potentialul profesional si intelectual - vom oferi posibilitatea fiecărui elev de a se forma pe o rută personală, de a-si continua studiile în functie de aptitudini si interese, fie în formele de învătământ superior sau postliceal, fie de a se integra pe piata muncii, valorificându-si pregătirea dobândită . - vom asigura un management intern eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienta lor, stimulativ atât pentru elevi cât si pentru profesori, sensibil la nevoile locale si regionale . -vom încuraja formearea unor cetăteni cu un comportament responsabil, în spiritul normelor democratice si comunitare europene . - vom responsabiliza factorii sociali (părinti, mass media, autorităti locale, biserică, alte institutii cu rol educativ) cu privire la rolul important pe care îl au în educarea permanentă a tinerilor . -vom urmări realizarea idealului educational – dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualitătii umane.

Viziunea Liceului Tehnologic Auto Campulung

VIZIUNEA Motto: „Educatia înseamnă putere, stiinta reprezintă libertate!” COMPETITIVITATE , FLEXIBLITATE , COMPETENtĂ, sunt atributele pe care Liceul Tehnologic Auto, Câmpulung , unitate de învătământ preuniversitar le asigură elevilor . Totodată se ocupă de pregătirea profesională a tinerilor, în domeniul tehnic, nivel 3 si nivel 4 . Viziunea conducerii Liceului Tehnologic Auto, Câmpulung este de a pregăti elevi care să se adapteze provocărilor de pe piata fortei de muncă , să se integreze si să aibă competentele necesare obtinerii unui loc de muncă în conditiile unui progres tehnic din ce în ce mai rapid, al unei concurente si a unor cerinte din ce în ce mai mari.