PROIECTUL ROSE in Liceului Tehnologic Auto Campulung

PROIECTUL ROSE PROIECT NATIONAL -PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂsĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIA SECONDARY EDUCATION PROJECT -ROSE ROSE este un proiect care îsi propune să contribuie la reducerea abandonului în învătământul secundar si tertiar si la cresterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose Proiectul, finantat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării stiintifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 si 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învătământ secundar) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educasiei Nationale (MEN), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externă (UMPFE). Subcomponenta 1.1 are în vedere interventii la nivelul scolilor, prin acordarea de granturi liceelor mai putin performante din sistemul public de învătământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de 100.000 Euro. Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon scolar în licee, cresterea ratei de absolvire si îmbunătăsirea performansei la examenul de bacalaureat. Liceele vor implementa activităsi menite să conducă la realizarea obiectivelor mensionate, care vor include, printre altele: (i) activităti remediale, de consiliere, îndrumare si orientare vocatională, de mediere în comunitătile rome, si activităti de dezvoltare personală (cel putin 50% din costurile directe); (ii) activităti extracurriculare si de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competitii si formarea de retele interscolare (până la 30% din costurile directe); (iii) lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor scolare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, si achizitii de bunuri (până la 20% din costurile directe). Proiectul îsi propune să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanse scăzute (reprezentând circa 80% din totalul liceelor de stat). Schema de grant a debutat în 2016 (prima etapă a inclus aproximativ 25% din liceele eligibile) si va fi continuată în 2017 cu restul liceelor eligibile. Liceul nostru a fost selectat în a doua etapă a proiectului. LICEUL TEHNOLOGIC AUTO a primit un grant de 100 000 euro de la Ministerul Educasiei Nationale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finansare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învăsământul Secundar – ROSE, si intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achizisia de bunuri,servicii, lucrări,servicii consultansă. Echipa de management proiect:

  • ERASMUS+
  • Cititi aici..

    Etape implementare proiecte

    IMPLEMENTARE PROIECT VA URMA..