Motto: „Educatia inseamnă putere, stiinta reprezinta libertate!”
Oferta educationala

Pentru a accesa ofeta noastra curiculara si vocationala accesati linkul urmator >>>>>.

-aici -
Cine suntem ?

Liceul Tehnologic Auto este situat în orasul Campulung, un oras cu vechi traditii in invatământul romanesc. Variantele educationale si de formare profesionala realizate in prezent si propuse pentru perioada urmatorilor ani , consolideaza pozitia Liceului Tehnologic Auto pe piata educationala, devenind un important centru de dezvoltare al invatamantului din zona Muscel. Paleta de profiluri si specializari raspunde cu promptitudine si competenta provocărilor mediului economic, dinamicii pietei muncii, scoala noastră venind in intâmpinarea nevoilor comunitatii, a dorintelor elevilor si familiilor acestora. Liceul Tehnologic Auto Campulung va fi recunoscut pentru :

- calitatea si finalitatea pregătirii profesionale;

- absolventul scolii, profesionist si cetătean european, bun cunoscător al limbajului tehnic si al unei limbi de circulatie europeana;

- inalta calitate a educatiei si a procesului de predare –invatare focalizat pe elev;

- participare prin educatie si instruire la dezvoltarea durabilă a comunitătii locale;

- climat organizational intelectual oferit atat profesorilor, cat si elevilor;

- cunoasterea si implementarea politicii Uniunii Europene, managementul performant ..

- -
FOTO LICEU
Misiunea!

Misiunea Liceului Tehnologic Auto Câmpulung este de a oferi tinerilor din partea de sud a orasului Câmpulung si zonele învecinate un invătământ de calitate, să formeze elevilor spirit de echipă, să sprijine dezvoltarea carierei, contribuind astfel la dezvoltarea comunitătii si la ocuparea fortei de muncă . În acest sens: - vom asigura în unitatea noastră de învătământ un climat de muncă bazat pe responsabilitate si respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să îsi valorifice la maxim potenţialul profesional si intelectual.

- vom oferi posibilitatea fiecărui elev de a se forma pe o rută personală, de a continua studiile în functie de aptitudini si interese, fie în formele de învătământ superior sau postliceal, fie de a se integra pe piata muncii, valorificându-si pregătirea dobândită .

- vom asigura un management intern eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienta lor, stimulativ atât pentru elevi cât si pentru profesori, sensibil la nevoile locale si regionale .

-vom încuraja formearea unor cetăteni cu un comportament responsabil, în spiritul normelor democratice si comunitare europene .

- vom responsabiliza factorii sociali (părinti, mass media, autorităti locale, biserică, alte institutii cu rol educativ) cu privire la rolul important pe care îl au în educarea permanentă a tinerilor.

-vom urmări realizarea idealului educational – dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualitătii umane.

Aici gasiti dotarea si galeria de imagini din liceu
-aici -